www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

СИС БРОКЕРС 

За да защити нуждите на своите клиенти и да предложи един по-голям спектър от финансови услуги на своите партньори, Финансова група СИС създаде застарахователен брокер СИС Брокерс.

СИС Брокерс е застрахователен брокер, лицензирана от КФН, съгласно Кодекса за застраховане в България. Брокерът предлага застраховане на индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове предлагани на българския застрахователен пазар. СИС Брокерс ви предлага комплексен анализ на рисковете, консултации и обслужване при ликвидация, както и сключване на застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности. Детайлно проучване и aнализиране на възможностите за оптимизиране на застрахователната активност.

banner

Договор за възлагане на посредничество по сключване на договори за застраховка
Информация за ползвателя на застрахователни услуги съгласно чл. 325 КЗ
Удостоверение от КФН
Инструкция за обработване и защита на лични данни на СИС БРОКЕРС ООД
Вътрешна политика за защита на личните данни на застрахователен посредник СИС БРОКЕРС ООД