www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

Провери валидна ли е задължителната застраховка на Твоя АВТОМОБИЛ?

Направи справка за броя виновно причинени ПТП на Твоя АВТОМОБИЛ.

При нередности при отношенията Ви със застрахователна компания или лицензиран брокер - свържи се с "Комисия за финансов надзор."

Провери лицензиран ли е Твоят БРОКЕР?

Как да се свържа с КАТ?
тел. 165 - директно се свързвате с КАТ;
тел. 166 и 112 - ще ви прехвърлят на КАТ;
тел. 982 49 01 и 982 49 02 - дежурен КАТ София.

Как да проверя на кой паркинг е вдигнатия ми от "паяк" автомобил в София?
"Паркинги и гаражи" ЕАД ул. "Будапеща" 17, parking@mail.bg, тел: 983 67 63, факс: 980 3318

Как да се свържа с РПУ по местоживеене в София?

Къде се намират пунктове на КЕЙТ за маркиране на МПС?

Как да проверя доходността на моя пенсионен фонд?

Как да проверя непрекъснати ли са ми здравни осигуровки?

Гаранционен фонд или кой изплаща обезщетения, ако виновния няма задължителна застраховка? 

Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно-транспортни произшествия.

Колко е местният данък, нотариалната такса при прехвърляне или годишен пътен данък?

Колко е местният данък, нотариалната такса при прехвърляне или годишен пътен данък?

Къде мога да предам за скрап Моят автомобил, за да го дерегистрирам?

Къде да направя справка за това дали имам невръчени наказателни постановления?