www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 
София Интернешънъл Секюритиз е създадена през 1998г. и е една от големите небанкови финансови институции на Българския капиталов пазар с пълен лиценз за инвестиционен посредник от Комисия за финансов надзор. Компанията предлага цялостен набор от услуги на Българската и световни фондови борси, в т.ч. брокерски услуги, взаимни фондове, репо-сделки доверително управление, валутна търговия, фирмено консултиране
СИС Кредит е дружество, създадено през 2006г. и специализирано в предлагането на заеми, финансов и оперативен лизинг, факторинг, бързи и потребителски кредити. За целите на дейността си Сис Кредит има регистрация за финансова институция, издаден от Българска Народна Банка и е регистрирано по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за лоялността и отговорното отношение към нашите клиенти. Предимството на Сис Кредит е, че Ви предлагаме собствени продукти, свързани с отпускането на средства, което ни прави гъвкави при решаване на Вашите проблеми. Сис Кредит предлага услугите си на територията на цялата страна.
СИС Кооп е кредитна кооперация, създадена през 2006 година и специализирана в определяне и подпомагане нуждите на членовете си, най често, земеделски производители, животновъди и занаятчии  за  целево и нецелево финансиране. Екипа ни се състои от доказани специалисти в областите земеделие, животновъдство, кредитиране и са разработили кредитните продукти изключително иновативно и с индивудуална насоченост, специално за вас.
Много от Вашите бизнес проблеми могат да бъдат решени, благодарение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна от Структурните фондове на Европейския Съюз. София Интернешънъл Секюритиз ще Ви предложи специализирани консултантски услуги, във връзка с кандидатстване по Националните Оперативни програми и/или програмите за директно финансиране на ЕС.
Заложна къща „СИС Залог” ООД е дружество, чиято основна дейност е в сферата на финансите-предоставяне на заеми срещу залог на движимо имущество, като отговоря изцяло на изискванията на „Наредба за дейността на заложните къщи“.Управляващият екип има вече 15 години опит с финансови операции и търговски сделки. Основните ни приоритети са сигурност, бързина и коректност.Заложна къща „СИС Залог” е регистрирана по Закона за защита на личните данни, което е гаранция за лоялност и отговорно отношение към Вас.
СИС Контрол е компания, създадена за да предлага висококачествени услуги в областта на проблемните кредити.Мисията ни е да окажем квалифицирана помощ както на кредитополучатели в затруднение, така и на кредитори да съберат вземанията си. Портфолиото ни от услуги включва събиране на вземания, консултация по предоговаряне и преструктуриране на кредити, съдебни действия по проблемни кредити, изкупуване на вземания, междуфирмена задлъжнялост.
СИС Брокерс е застрахователен брокер, лицензирана от КФН, съгласно Кодекса за застраховане в България. Брокерът предлага застраховане на индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове предлагани на българския застрахователен пазар. СИС Брокерс ви предлага комплексен анализ на рисковете, консултации и обслужване при ликвидация, както и сключване на застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности.