www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

На 11 юли 2013г., в Пресклуба на БТА бе представена първата платформа за търговия на дългове в България – CESIA.BG, разработена от СИС Контрол ООД. Нейната основна задача е да ускори ускори слабия растеж на българските фирми, помагайки им да продадат вземанията си и да получат свеж капитал веднага.
Платформата събира на едно място продавачи на дългове с потенциални и заинтересовани купувачи. Това ще помогне на компаниите да реализират определен процент от вземанията си възможно най-бързо и при най-изгодните условия и за двете страни.
„В тази сложна ситуация повечето български фирми се опитват сами да съберат вземанията си, въпреки че нямат специализиран персонал за това“ – заяви Костадин Джигов, управител на СИС Контрол ООД и дългогодишен експерт в областта на проблемните кредити.
Търговията с дългове е сравнително нов бизнес за България. Последните няколко години все по-голямо внимание е съсредоточено върху него, което се дължи и на икономическата криза. „В България практиката за продажба на фирмени задължения, за разлика от продажбата на банкови кредити, все още прави неуверени стъпки, но нуждата от нея се усеща все повече от бизнеса“ – поясни Костадин Джигов.
Регистрирани потребители до 31 юли 2013г. не заплащат такса “Потребител” за първата година!
Всеки регистриран потребител получава първоначална безплатна консултация!
За повече информация може да посетите www.cesia.bg или да се обърнете към Костадин Джигов - Управител- тел.: 0898300317 и djigov@siscontrolbg.com
Светла Тасева - Консултант Проблемни кредити- тел.: 0879206201 и s.taseva@siscontrolbg.com