www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

Застраховки при пътуване в чужбина, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване”, „Медицинските застраховки" или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти:

Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие;

Помощ при пътуване - туристически пътувания;

Медицински разноски.
Обичайните покрития, които тези продукти осигуряват са:
разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании);

при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет;

репатриране в случай на смърт;

организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.
Обикновено застрахователните компании имат изисквания за максимална възраст на застрахованите лица, над която не е възможно сключването на тази застраховка.