www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните основни карго клаузи:
Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82

Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82

Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82

Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87

Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87

Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87

Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82

други