www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

1.Застраховка на земеделски култури
Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:

Градушка и в комбинация с нея;

Буря и проливен дъжд;

Пожар на корен;

Осланяване;

Измръзване/изтегляне.

При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от суша, болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.

2.Застраховка на селскостопански животни
Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.

По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура.

3.Застраховка на състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
Обект на тази застраховка са:

състезателни коне, паспортизирани и регистрирани в Българската федерация по конен спорт на възраст от 3 до 15години, а за беговите коне от 2 до 5 години;

коне за разплод, паспортизирани и регистрирани в Националната служба за селекция и репродукция на възраст от 3 до 14 години;

подрастващи коне, паспортизирани на възраст от 1 до 3 години;

учебни коне - паспортизирани на възраст от 6 до 12 години;

коне за любителска езда на възраст от 1 до 14 години.
Сумите, за които се застраховат конете и които се изплащат в случай на загуба, се определят след експертна оценка и споразумение между застрахователя и клиента.

Застраховат се само коне, които притежават паспорт с нанесени всички диагностични изследвания, имунопрофилактични мероприятия и диаграма.

Застраховката гарантира обезщетение при смърт или убиване по необходимост на застраховани животни в резултат от:

пожар;

природни бедствия;

злополука;

заразни заболявания;

колики;

усложнения след раждане;
следродилни инфекции;
скъсване на хранопровода;
пътно-транспортни произшествия при транспортиране на конете;

ветеринарно-санитарни мерки за борба със заразни заболявания.
Обезщетение се изплаща дори и тогава, когато застрахованите коне загубят временно или постоянно възможност за участие в състезания в резултат от:

куцоти (тендинити, тендовагинити, бурзити, контузии в областта на ставите, разкъсвания на ахилесовото сухожилие, счупване на крайници);

травми, получени по време на състезания и тренировки;

травми при товарене (разтоварване) на транспортни средства.