www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

1.Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука
Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Отчитайки последиците от икономическата криза и нейното отражение върху личните финанси на гражданите, SDI съвместно с ЗАД Виктория разработи универсален животозастрахователен продукт. Той е приложим както за граждани, така и за служители на фирми и други институции.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на SDI, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

2.Смесени застраховки ”Живот”
Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:
Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;

Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;

Семейна спестовна застраховка „Живот”;

Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

3. Пенсионни (рентни) застраховки
Ако искате и след пенсионирането си да се радвате на финансова стабилност и да се посветите активно на нещата, за които преди не Ви е оставало време - да пътувате по света или да се отдадете на хобито си, се нуждаете от спестовно-осигурителна програма с оптимална доходност.

Пенсионните (рентни) застраховки предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, Вие получавате и законово регламентирани данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Ето и продуктите, които се предлагат на пазара:
Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;

Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;

Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;

Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.

4. Детски и женитбени застраховки
Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските и женитбените застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейството Ви през целия срок на застраховката.

5. Здравна застраховка
Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като :

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване

Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.

Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.

Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.

Извънболнична медицинска помощ

Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;

Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;

Прегледи в амбулаторни и домашни условия;

Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;

Болнична медицинска помощ

Прием и настаняване в болнични заведения;

Консултации, диагностика и лечение;

Различни по сложност хирургически операции.

Здравни грижи

Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес;

Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго;

Специални условия при болничното лечение.

Възстановяване на разходи:

Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.