www.sis.bg www.siseufunding.com/ www.SISCREDIT.COM www.siszalog.com www.siscoopbg.com www.siscontrolbg.com www.sisbrokers.net

bg en 

СИС БРОКЕРС 

За да защити нуждите на своите клиенти и да предложи един по-голям спектър от финансови услуги на своите партньори, Финансова група СИС създаде застарахователен брокер СИС Брокерс.

 

СИС Брокерс е застрахователен брокер, лицензирана от КФН, съгласно Кодекса за застраховане в България. Брокерът предлага застраховане на индивидуални и корпоративни клиенти по всички застрахователни рискове предлагани на българския застрахователен пазар. СИС Брокерс ви предлага комплексен анализ на рисковете, консултации и обслужване при ликвидация, както и сключване на застрахователни договори на МПС, имущество, здраве, живот, карго и всички видове отговорности. Детайлно проучване и aнализиране на възможностите за оптимизиране на застрахователната активност.

banner